Simgeo s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O SPOLEČNOSTI

 

Společnost byla založena v roce 2001 za účelem vytvoření globálního konzultačního centra odborníků v oblastech aplikovaného výzkumu v přírodních vědách.

Hlavní aktivity firmy jsou směřovány na provádění výzkumu procesů v oblasti geologie, inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

S těmito aktivitami je úzce spjatá problematika počítačového zpracování dat, vytváření databází, speciálních software a matematických modelů.

Dalším profesním zaměřením je oblast terénních měření, testování a analýz včetně komplexního řešení problematiky nakládání s odpady.

SIMGEO s.r.o. sdružuje specialisty z oborů geologických věd, ložiskového inženýrství a matematického modelování.

Společnost má zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.